On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Активные обсуждения проходят в русинском сетевом журнале http://getsko-p.livejournal.com/ , http://podkarpatrus.livejournal.com/, http://cylio.livejournal.com/ Открыта русинская почтовая рассылка "Подкарпатская Русь.Русины" Подписаться на рассылку вы можете по адресу: http://subscribe.ru/catalog/state.politics.rusin

АвторСообщение
Устигающый
Сообщение: 2284
Зарегистрирован: 21.02.08
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.06.09 13:35. Заголовок: Резолюція (Рішеніє) 3-го Європейського Національного Конгреса Подкарпатськых Русинов (РусинЯз.)


Резолюція (Рішеніє) 3-го Європейського Національного Конгреса Подкарпатськых Русинов(од 30 мая 2009 года). РУСИНСЬКЫЙ ЯЗЫК

Мы, 100 делегатов из 13-ти районів области-регіона, 12 делегатів из–за граніці (Венгрія, Чехія, Словакія, Румунія, Польща, РФ, Молдова,) и 150 гостей 3-го ЄНКПР што зобралися 30 мая 2009 г. в Мукачеві, (в Домі Русинов на пл. Мира 30), осознаєме велику одповідальность перед предками и потомками за судьбу русинського народа, важность принимаємых нами резолюцій, їх актуальность и законность для русинськой націи.
Русинськый народ Закарпатья (Подкарпатской Руси) категорично лишеный Києвом днеська права на возстановленіє своєй національности и права на національноє самоопреділеніє. Но у русинов є право на возстановленіє своёго досовєтского статуса признаного народа и статуса національной республікы. Из момента політичной и національной самоідентификаціи русинськой націи из 1918 года, и повторно выраженной русинами на референдумі-плебісциті 1991 года, (коли 78,2% населенія края высказалося за статус "спеціальной самоуправляємой адміністративной територіи"), власти Украйины, фактично, самоустранилися од положительного рішенія "русинського вопроса", стали на путь преступленія против человічности.
Теоретичным обоснованієм украйинськой політикы этно и геноцида русинов явилася украйинська лженаука про то, что «русины - старое названіє украйинців», а оставшієся - уперті русины – «агенты враждебных Украине стран» и «врагы Украйины». А государ-ственный "План мероприятий…» од 1996 года по етноліквідаціи русинськой національ-ности, для тоталітарных властей Украйины и їх спецслужб, став «законным» предписа-нієм и для всіх віток власти на націстськоє «рішеніє» русинського вопроса – геноцид!
Уже 18 літ в русинському крайови проводится Києвом політика не тулько культурного этноцида, но и явні признакы геноцида, выраженного, в тому числі и в розрушеніи національной, інтеллектуальной и культурной среды обетанія русинов.
ЄНКПР свідчит, што: 1)на русинськой національной територіи и дальше йде гу-бительна по свойим последствіям и не прекращающаяся сплошна рубка карпатськых пралісов, и нераціональноє использованіє мін. вод, рідкых полезных ископаємых;
2) територія края и дальше на віка загрязняєся тяжкыма металами роботы обогатительного комбіната свинцёво-цинковых руд Мужієва и завоза сюда из стран Європы токсичных промышленных одходів, причому, в огромных объемах;
3) активноє, работоспособноє корінноє русинськоє населеніє края, бідностьов и національным бесправієм заплановано вытісняєся за рубеж.
4) коло 300 тисяч (то є половина трудоспособных русинов) вынуждены скати источник существованія для свойих сімей за преділами Украйины. Йсе явно зформовано власть имущыми, як тиха депортація русинов из їх національной територіи. Ид сёму, каждоручно, повыше 5000 русинов вынуждены емігровати в другі регіоны и страны, што угрожає изчезновенієм корінного русинського населенія регіона;
5) подростающоє поколіня воспитуєся без знаня о свойих предках-русинах, без должной родительской опікы, жиє в среді екологічного бедствия и надвигающейся гуманітарной катастрофы. 6) в Украйині преступно реалізуєся політика насильственной асиміляціи русинського народа, ведеся насильственна украйинізація, планомірно нищится употребленіє русинського языка, традіцій и культуры самобытного народа.
7) в школах края и дальше одсутнёє обученіє дітей-русинов на родному для них языко-ви, в Ужгородському національному університетови одсутня кафедра русиністикы, а само имня "русин" находится, фактично, под запретом;
8) тоталітарні власти Украйины и дальше проводят послідовну політику штучного зниженя численности містных русинов, живущых издавна в родному краёви;
9)продовжаєся переслідованя украйинськыми спецслужбами духовного лідера подкарпатськых русинов о.Димитрія Сидора и другых лідеров русинськых організацій.
Проводима Украйинов така позорна політика "рішенія русинського вопроса" вынуждає нас нáзад обратитися од лиця 3-го Європейського Національного Конгреса Подкарпатськых Русинов до общественности всёго міра, до делегатов и гостів 10 Сві-тового Конгреса Русинов в Сербійи, до всей русинськой діаспоры міра, до всіх русинов в розсіяніи, до межинародного сообщества, за дійственнов поддержков в реалізаціи волеизявленія русинського народа на плебісциті 1 декабря 1991 года и, прекращенія етноцида, дискримінаціи, што мают признакы геноцида русинського народа. Явно для всіх нас, што самый дійственный выход в ділі сохраненія русинського народа - приняти рішительні міры, обы всім русинам міра начати дійствовати довєдна и согласовано.
За йсе и выступаєме из предложенієм ид Всемірному Конгресу Русинов в Сербійи и Всемірному Конгресу Подкарпатськых Русинов в Празі-Пардубіце довєдна скоординовати свою работу во спасеніє русинськой націи од преступного етноцида и насильственной асиміляціи русинов в Украйині и пак принимаєме такоє рішеня: 1.Подтвердити рішенія 2-го Європейського Конгреса Подкарпатськых Русинов в м.Мукачеві од 25 октовбра 2008 г. про возсозданіє досоветського (до 21 януара 1946 г.) статуса національной Республікы Подкарпатська Русь.
2. Поміняти названіє Європейського Конгреса Подкарпатськых Русинов на «Європейськый Національный Конгрес Подкарпатськых Русинов» (ЄНКПР).
3. Засудити продовжающієся факты етноцида, дискримінаціи подкарпатськых русинов из стороны украйинськой власти, які мают всі признакы геноцида русинськой націи в Центрі Європы.
4. Послати письмо делегатам 10 Світового Конгресови Русинов в Сербійи и Хорватійи 4-7 июня 2009г. и лично Роберту Магочійови о нашому желаніи, сотрудничати из Світовым Конгресом Русинов в области культуры и просвіщенія, в лицёви нашых орга-нізацій: а) Світовым Конгресом Подкарпатськых Русинов; б) Європейськым Конгресом,
Подкарпатськых Русинов, в) Русинськов Родинов. г) Народнов Радов ПР, д) Соймом Подкарпатськых Русинов. е) Правительством Республікы Подкарпатська Русь.
Названі же наші організаціи твердо и безповоротно подняли вопрос перед Кієвом про своє політичноє вызнаня як окремішньой національности «подкарпатськых русинов» и о возсозданіи нашого національного до советського, цілым світом признаного статуса – русинськой національной «територіи русинов на юг от Карпат».
5.Приняти в члены Європейського Національного Конгреса Подкарпатськых Русинов кроме Сойма ПР, нові організаціи: а) Закарпатськоє общество Подкарпатськых русинов, (аж оно выйшло из НРРЗ, по предоставленю протокола выхода из НРРЗ). б) НАРОДНУ РАДУ Подкарпатськой Руси (голова общ. Микулн В. І.), согласно педставленому ними протокола; в) обласноє обєдиненіє «РУСИНСЬКА РОДИНА»(аж представлять протокол рішеня свої обласної конференції).
6. Из числа делегатов 3-го ЄНКПР выбрати РУСИНСЬКЫЙ КОМІТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО СПАСЕНІЯ, (глава свящ. Димитрій Сидор) якый бы содійствовав защиті членов движенія, согласію межи русинськыма організаціями дома и у світі, и быв бы представительськым робочым органом ЄНКПР в межи конгресовый період и в європейськых стуктурах (по предложеню Татяны Жданок, депутата Европарламента).
7. Иніціюєме из числа членов національных русинськых Конгресов созданіє Всемірной Національной Координаційной Рады Русинов для обєдиненія рішеній всіх русинов міра.
8. Делеговати Сойму ПР и Народной Раді ПР розробляти законодательну часть русинського движенія.
Віриме же світова общественность не дасть никому, у тому числі и Украйині, знищити самый древньый славянськый русинськый народ под Карпатами, котрый є дійсно європейськым мирным народом, живущым на своюй національной земли.
Як и в случаю 2-го ЄКПР, делегаты 3-го ЄНКПР кладуть свої личні подписы на обох сторонах оригінала Резолюціи.


Обсуждение русинской проблемы в сетевом журнале "Подкарпатская Русь"
http://podkarpatrus.livejournal.com/
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Новых ответов нет


Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 5
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет