On-line:  0. : 0 [..]
http://getsko-p.livejournal.com/ , http://podkarpatrus.livejournal.com/, http://cylio.livejournal.com/ " ." : http://subscribe.ru/catalog/state.politics.rusin

: 01.01.70
   : 22.11.11 22:21. : ( )


. .
( )
29 1945 ( ) 1946
1991 .

养, : 29 1945 ., (22 1945 . 27 1945 . ) 30 1946 .?
, , , . :
Předpis č. 186/1946 Sb.Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republik o Zakarpatskej Ukrajine
Ze dne 29.06.1945 Částka 081/1946
Účinnost od 30.01.1946 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-186

Shlédnuvše a prozkoumavše tuto smlouvu s protokolem a vědouce, že prozatímní Národní shromáždění republiky Československé s nimi souhlasí, prohlašujeme je za schváleny, přijaty, potvrzeny a utvrzeny a mocí listu tohoto podepsaného naší rukou vlastní je schvalujeme, přijímáme, potvrzujeme a utvrzujeme, slibujíce slovem svým, jménem republiky Československé, že je pevně a neporušitelně zachováme a nedopustíme, aby proti nim jednáno bylo z jakékoli příčiny a jakýmkoli vymyšleným způsobem.
Tomu na svědomí jsme tento list vyhotoviti kázali a k němu pečeť republiky Československé přitisknouti dali.
Jenž jest dán na Hradě pražském, dne 12. ledna léta tisícího devítistého čtyřicátého šestého.
President republiky Československé:
Dr. Edvard Beneš v. r.
Ministr zahraničních věcí:
Jan Masaryk v. r.
________________________________________
Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly podle článku 2 smlouvy vyměněny v Praze dne 30. ledna 1946 a že tímto dnem tato smlouva nabyla účinnosti. Změna hranic v úseku obce Lekartu, provedená dodatečně ve prospěch Československé republiky výměnou not mezi vládami obou států, není na mapě připojené ke smlouvě vyznačena.

: , .2. 30 1946 , , . , .
( )
Masaryk v. r.


. , 29 1945 30 1945 , (, , , , ), ( ) 22 1946 , , -, . 30 1946 , . , !!!
, , , , , 30 1946 , , -, . , , 1 1991 !
, ! , , , , , 20 , , , , !
www.zakonyprolidi.cz Předpis č. 186/1946 Sb. - Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistický
Předpis č. 186/1946 Sb. - Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republik o Zakarpatskej Ukrajine


: 0 


:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  youtube.com           , :          
:
-
-
    GMT  3 .  : 0
: , , ,
, , ,